EUFIN stranice

Wednesday, February 16, 2011

Što su EU fondovi?

EU fondovi su financijske potpore za vaše projekte. Kreću se od od 10% do 100% financiranja i od 500€ do više milijuna€.

Uglavnom postoje 3 vrste potpora:
Bespovratna sredstva
  • Potpore za određen projekt
  • Potrebno je sufinanciranje
  • Nisu namjenjena za aktivnosti koje su već provedene
  • Samo jedna potpora u formi bespovratnih sredstava može biti dodjejena za određen projekt.
Zajmovi: dostupni projektima u privatnom i javnom sektoru. Naročito za općine i mala i srednja poduzeća
Garancije: dostupne bankama, lizing kompanijama, financijskim institucijama, MSP itd.

Europska unija je najveći donator na svijetu. Ima više od 100 programa i podprograma EU koji su otvoreni Hrvatskim organizacijama, (IPA je samo jedan on njih),sa više od 200 natječaja godišnje.

S kojim ciljem EU financira projekte?
Europska Komisija dodjeljuje novac u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i garancija s ciljem provedbe projekata ili aktivnosti u odnosu na politike Europske unije. Ove financijske potpore mogu biti dodjeljene u područjima kao što su istraživanje, obrazovanje, zdravstvo, zaštita potrošača, zaštita okoliša, humanitarne pomoći, itd.

Kako se prijaviti za EU financijske potpore?
Europske institucije objavljuju natječaje. One pozivaju kandidate da predlože u određenom roku, prijedlog za akciju ili projekt koji odgovara određenim ciljevima i ispunjava potrebne uvjete.

 


No comments:

Post a Comment