EUFIN stranice

Thursday, January 12, 2012

"EU bespovratna sredstva za male i srednje poduzetnike - od ideje do projektnog sažetka"

Seminar "EU bespovratna sredstva za male i srednje poduzetnike - od ideje do projektnog sažetka" održat će se u petak 27. siječnja 2012. u Centru za ljudska prava, Kralja Držislava 6, Zagreb.

Srdačno pozivamo Vas, male i srednje poduzetnike s područja grada Zagreba i šire na ovaj seminar gdje ćemo na interaktivan način i uz vježbe proći teme kako pripremiti projekt za bespovratna sredstva EU!

Vrijeme: petak, 27. siječnja 2012.
Trajanje: od 09:30 do 16:30h.
Mjesto: Centar za ljudska prava, Kralja Držislava 6, Zagreb

Seminar priprema male i srednje poduzetnike za prijavu na Natječaj za bespovratna sredstva EU koji je objavio MINGORP u okviru IPA IIIc programa predpristupnih sredstava EU. Rok za predaju projektnog sažetka je 20. veljače 2012.

Dodjeljuje se ukupno € 3.000.000 s tim da minimalni traženi iznos može biti
50.000, a maksimalni € 200.000.


SVRHA SEMINARA:

Na ovom seminaru ćemo proći kroz natječajnu dokumentaciju, a kroz interaktivan način možete postaviti temelje Vašeg projekta. Cilj seminara je da poduzetnici dobro odaberu i formuliraju ideju za EU projekt za bespovratna sredstva i da tu ideju pretoče u kvalitetni projektni sažetak koji moraju predati do 20. veljače 2012.

Ciljevi Programa i prioritetna područja:


Prioritetna područja u jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva za ovaj Natječaj uključuju:
 • ulaganja u tehnologije i metode proizvodnje vezane za uvođenje energetske učinkovitosti i ekološke standarde (uključujući i obnovljive izvore energije) u proizvodnim procesima, i tome slično,
 • uspostava i ugradnja postupaka za ispitivanje i certificiranje proizvoda kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim standardima kvalitete, uključujući ulaganja u know-how, licence, uvođenje eko etiketa, izrada tehničkih specifikacija za eko proizvode, i tome slično.
Širi cilj ovog natječaja je povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva.

Specifični ciljevi ovoga Poziva za prijavu na Natječaj su:
 • osigurati proizvodne investicije u tehnologije i metode proizvodnje i / ili poboljšati poslovnu učinkovitost za hrvatske male i srednje poduzetnike,
 • promicati ekološko gospodarstvo (green economy), energetsku učinkovitost i ekološke standarde u proizvodnim procesima i povećati razvojni potencijal za nove i konkurentne proizvode u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima.
Predavači:
- mr. soc. i europskih integracija Iskra Šimunović,
  certificirana voditeljica EU projekata,


- mr. edu. Svemir Vranko, predsjednik udruge Eufin,
  edukaciju pohađao u Središnjam državnom uredu za razvojnu strategiju i   
  kooordinaciju fondova EU (SDURF).

Neke od tema:
 • kako odabrati ideju za projekt,
 • što je projektni sažetak,kako pripremiti natječajnu dokumentaciju za projektni sažetak,
 • strategija i marketinška strategija,
 • partneri i kontraktori u projektu,
 • logička matrica,
 • kriteriji evaluacije projekta,
 • razrada budgeta projektnog sažetka,
 • samoodrživost projekta.
Raspored seminara:

Čaj i kava dobrodošlice
  I dio od 09:30 do 13:00 (pauza za osvježenje od 10 min)
  od 13:00 – 14:00 ručak
  II dio od 14:00 do 16:30 (pauza za osvježenje od 10 min)
Na seminar se mogu prijaviti mali i srednji poduzetnici slijedećih ekonomskih aktivnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD:

C 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
C 11 Proizvodnja pića osim 11.01 Destiliranje, pročišćavanje i miješanje
alkoholnih pića
C 13 Proizvodnja tekstila
C 14 Proizvodnja odjeće
C 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
C 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
C 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
C 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
C 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih
pripravaka
C 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
C 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
C 24 Proizvodnja metala
C 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
C 26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
C 27 Proizvodnja električne opreme
C 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
C 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
C 30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava osim 30.1 Gradnja brodova i
čamaca, 30.2 Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila,
30.30 Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih
prijevoznih sredstava i opreme, 30.40 Proizvodnja vojnih borbenih
vozila
C 31 Proizvodnja namještaja
C 32 Ostala prerađivačka industrija
32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.2 Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.3 Proizvodnja sportske opreme
32.4 Proizvodnja igara i igračaka
32.5 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
C 33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

E 37, 38, 39 Uklanjanje otpadnih voda, Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala, Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

M 71.2 Tehničko ispitivanje i analiza

S 96.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

ZA PRIJAVU NA SEMINAR ISPUNITE I EMAILOM POŠALJITE OBRAZAC:

Prijavljujem se na seminar:
"EU bespovratna sredstva za male i srednje poduzetnike - od ideje do projektnog sažetka"
Ime i prezime:

Tvrtka / udruga / institucija

Adresa:

Mjesto i poštanski broj:

Telefon:

Fax:

e-mail:

OIB TVRTKE:

Kontakt osoba:Prijavu pošaljite na e-mail adresu: eufin.udruga@gmail.com
Za sve dodatne informacije slobodno nazovite: (0)91 567 0679 begin_of_the_skype_highlighting            (0)91 567 0679       
www.eufin.blogspot.com


Cijena seminara je 899 kuna. 
U cijenu seminara su uključeni čaj, kava, snackovi, ručak, printani materijali i uvjerenje o sudjelovanju. 

Uplata za sudjelovanje:
Erste Bank 2402006-1100590403
OIB: 89980803628
Poziv na broj 01

EUFIN udruga
Marulićeve Judite 5
10020 Zagreb


NAPOMENA: Natječajna dokumentacija se predaje na engleskom jeziku stoga je poželjno da sudionici vladaju engleskim zbog boljeg sudjelovanja na seminaru.

IPA III c - Operativni program za regionalnu konkurentnost

"Program IPA čiji je cilj pomoći Republici Hrvatskoj pri usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU, ali ujedno i pripremiti institucije za korištenje znatno većih fondova nakon pristupanja EU, sastoji se od pet komponenti od kojih je jedna komponenta III c – Regionalna konkurentnost.
Komponenta III c namijenjena je poticanju društvene i ekonomske ujednačenosti unutar zemlje, ali i razvoju institucionalne sposobnosti i iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koja sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Provedba ove komponente odvija se kroz Operativni program za regionalnu konkurentnost.
Sredstva dostupna kroz ovaj program na raspolaganju su Republici Hrvatskoj do pristupanja EU. U razdoblju od 2007.-2011. sredstva predviđena za ulaganje kroz 
Operativni program za regionalnu konkurentnost iznose 75,26 milijuna eura odnosno oko 544,875 milijuna kuna.

Cilj Programa je poticanje društvene i ekonomske kohezije unutar zemlje kao i razvitka institucionalne sposobnosti i praktičnog iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koja sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF).

Mjere Programa obuhvaćaju projekte potpore razvoju slabije razvijenih regija kako bi dostigle stupanj razvijenosti ostatka zemlje, unaprijeđenja konkurentnosti poduzetništva putem usluga poslovnog savjetovanja, e-poslovanja, suradnje poslovne zajednice i javnosti, obrazovnih i istraživačkih sektora kroz unapređenje klastera, te kroz transfer tehnologija i aktivnosti vezane za tržišno usmjereno istraživanje i razvoj." izvor: MINGORP


No comments:

Post a Comment