EUFIN stranice

Friday, November 1, 2013

Strukturni i kohezijski fondovi EU za HrvatskuStrukturni i kohezijski fondovi EU za Hrvatsku stupaju na snagu od 2014. godine. Time završavaju prijave projekata po IPA programu.

Unutar nove sheme financiranja EU projekata u periodu od 2014. - 2020. Hrvatskoj su dostupne financije iz novih fondova:

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF),

Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund, ERDF)

Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)

Zatim sektorski programi koji nisu dio kohezijske politike:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD)

Europski ribarski fond (European Fisheries Fund , EFF)

Europski socijalni fond (ESF) predstavlja glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja. Fond osigurava podršku europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti. Intervencije koje je moguće financirati iz ESF fonda su:

 • Poticanje ulaganja u ljudske resurse unaprjeđivanja vještina radne snage kroz cijeloživotno učenje, inovacije i poduzetništvo, ICT (informatičko društvo) i usavršavanje vještina upravljanja, profesionalno usmjeravanje, obuka predavača u različitim stručnim područjima i sl.

 • Prilagodba gospodarskim promjenama: produktivnija organizacija rada, ciljanje znanja i vještina, zapošljavanje i obuka

 • Poboljšanje pristupa tržištu rada kroz modernizaciju i jačanje institucija, aktivnim mjerama zapošljavanja (npr. samozapošljavanje), uključenje žena i imigranata

 • Socijalna uključenost koja se odnosi na osjetljive skupine, njihovo zapošljavanje, relevantnu pomoć i usluge te borba protiv svakog vida diskriminacije

 • Podržati rad službi za zapošljavanje i njihovo umrežavanje s istraživačkim centrima, provoditi studije o potrebama za određenim profilom radne snage

 • Partnerstvom do reformi (dijalog i suradnja u policy-making procesu)

  za područja određena za Cilj 1, također: jačanje administrativne sposobnosti u državnoj upravi i javnom sektoru u području gospodarstva, zapošljavanja, socijalne politike, okoliša i pravosuđa); reforma znanosti i obrazovanja; jačanje ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju; mjere cje

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) služi smanjivanju razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih socijalnih grupa. Intervencije koje je moguće financirati iz regionalnog fonda su:

 • Infrastrukturni projekti ključni za gospodarski razvoj određenog područja, naročito oni povezani sa stvaranjem ili održavanjem trans-Europske prometne mreže ili očuvanjem okoliša, zatim ulaganja u sektor obrazovanja i zdravstvene skrbi te lokalne razvojne inicijative, posebice one usmjerene na razvoj novih ili podršku postojećim malim i srednjim poduzećima.

 • Ulaganja u proizvodnju: potpore ulaganjima (ponajviše za mala i srednja poduzeća) s ciljem povećanja ili modernizacije proizvodnje

 • Jačanje gospodarskih potencijala: jačanje turističke ponude, atraktivnosti područja za ulaganje, informacijsko društvo (pristup Internetu, on-line usluge, mala i srednja poduzeća), konkurentnost (istraživanje i razvoj, klasteri i suradnja, poduzetništvo i inovacije za mala i srednja poduzeća)

Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF) financira projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Trans-europske prometne mreže. Na sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 80-85% pravo imaju države članice čiji je bruto domaći proizvod ispod 90% prosjeka Europske zajednice i koje primjenjuju nacionalni program konvergencije prema gospodarskoj i monetarnoj uniji. Kohezijski fond otvoren je Grčkoj, Portugalu i Španjolskoj te, nakon proširenja u svibnju 2004. godine i novim državama članicama Unije. Intervencije koje je moguće financirati iz kohezijskog fonda su:

 • Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks)

 • Transportna infrastruktura (izvan TEN-T mreža) koja doprinosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU i potiče inter-modalne prometne sustave (vs. samo cestovni promet)

 • Okolišna infrastruktura s ciljem preuzimanja EU standarda zašite okoliša

 • Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije

Izvor informacija o fondovima: http://www.adria-bonus.com

Za tematska područja po kojima se financiraju projekti 2014. - 2020. pogledajte ovaj Vladin dokument.

http://www.adria-bonus.com/wp-content/uploads/2013/03/DODATAK-4-Tematski-ciljevi-i-prioriteti-2014-2020_neslu%C5%BEbeni-prijevod.pdf

Sveukupno je za Hrvatsku planirano oko 1.1 milijardi Eura iz Kohezijskih i Stukturalnih Fondova.

No comments:

Post a Comment