EUFIN stranice

Friday, March 14, 2014

Kreativna vizualizacija za ostvarenje (ne)mogućeg

Impact HUB, srijeda, 19. ožujka 2014.
od 13 - 17 sati
Trg Nikole Šubića Zrinskog 6, ZagrebSve što možeš zamisliti, možeš i ostvariti ako si u stanju dovoljno dugo zadržati mentalnu sliku i poduzeti akcije koje će tu sliku pretvoriti u stvarnost. Vizualizacija je podloga svakog ostvarenja. 

Novi plavi oceani tvog poslovanja nastaju u procesu protoka opuštenih slika u umu koje ono poznato spajaju na nov način i kreiraju moguće nove stvarnosti. 

Ispravnim pristupom, koje ćemo vježbati na ovom seminaru, možeš kristalizirati svoj san i pretvoriti ga u proizvod, uslugu ili strategiju kojom otvaraš nove mogućnosti za osnaženje i unaprijeđenje svog poslovanja i svojih životnih okolnosti.

Na ovom seminaru ćeš naučiti:
- kako se uvesti u idealno stanje za provođenje kreativne vizualizacije,
- kako na ispravan način koristiti kreativnu vizualizaciju za otvaranje novih plavih oceana poslovanja,
- kako pretočiti zamišljaje u stvarnost,
- zašto je kreativna vizualizacija ono što čini podlogu naše sadašnje životne i poslovne situacije i kako uz pomoć ispravne mentalne slike napraviti nove korake do ostvarenja ciljeva,
- osnaživanje tvoje životne i poslovne vizije,
- kvalitativno unaprijeđenje poslovnih i osobnih procesa, 
- otvaranje novim financijskim mogućnostima,
- kako u praksi koristiti zakone ostvarenja. 

Glavna tema ovog seminara je kako kreativnom vizualizacijom unaprijediti svoje poslovanje i životne prilike. Ovo je praktični, radni susret stoga molim sudionike da za seminar pripreme svoju poslovnu ideju ili područje koju žele unaprijediti i vidjeti njeno ostvarenje. 

Voditelj: Svemir Vranko, mag. edu. inovator s preko 80 inovacija, društveni poduzetnik, osnivač udruga Eufin (za poslovne edukacije) i Greenergo (za obnovljive izvore energije i ekološki prijevoz). Osobni je i poslovni coach klijenata u Hrvatskoj i USA. Su-osnivač je Integral Living Society-a u San Fransicscu, CA.

Cijena seminara: 149 kuna

Garancija kvalitete sadržaja: Ukoliko unutar jednog mjeseca korištenja metoda naučenih na ovom seminaru ne postignete kvalitativne promjene u poslovanju Eufin daje 
100% povrat novca.

Prijave za seminar: eufin.udruga@gmail.com


Kontakt telefon: 091 567 0679

Ulaznice možeš nabaviti preko sustava ENTRIO: 


OVDJE
Ulaznice možeš nabaviti OVDJE
ENG:
Creative Visualization for achievement of (im)possible Wednesday, March 19, 2014.
1 - 5 pm
Impact HUB, Trg Nikole Šubića Zrinskog 6, Zagreb

Everything you can imagine you can accomplish if you can keep a mental picture and take actions that will convert that image into reality. Visualization is the basis of every accomplishment.

New blue oceans of your business come from the flow of relaxed image in mind that connect the known in the new way and create a possible new reality.

With the correct approach to creative visualisation, which we practice in this seminar, you can crystallize your dream and turn it into a product, service or strategy, opening a new opportunities for empowerment and advancement of your business and life circumstances.

In this seminar you will learn :
- how to acheive the ideal condition for the implementation of creative visualization,
- How to correctly use creative visualization to discover your new blue oceans,
- How to turn the thoughts into reality,
- Creating new steps in acheiving your goals with the help of proper mental images,
- Long term empowerment of your life and business vision,
- Qualitative improvement of your business and personal process ,
- Opening up to a new financial opportunities ,
- How to use the laws of creation through creative visualisation.

The main theme of this seminar is to creative visualization for improvement of your business and life opportunities. This is a practical seminar so please prepare your business idea or area which you want to improve.

Seminar leader: Svemir Vranko, innovator with over 80 innovations, social entrepreneur, founder of the Eufin Association (for business education and social entrepreneurship) and Greenergo (for renewable energy and electric cars). Personal and business coach with clients in Croatia and USA. Co- founder of Integral Living Society in San Fransicscu, CA.

Price: 149 kuna

This seminar comes with one month 100% money return guarantie if you use creative visualisation techniques and do not improve your life or business condition within one month.

Registration: eufin.udruga@gmail.com

Info tel: +385 (0) 915670679

No comments:

Post a Comment