EUFIN stranice

EUFIN CILJEVI

Ciljevi udruge EUFIN:


Pružanje informacija fizičkim i pravnim članovima UDRUGE i široj javnosti o fondovima Europske Unije;

Stručna pomoć kod izabira ideja i izrade projektnih prijedloga za članove UDRUGE;

Dugoročna asistencija članovima UDRUGE;

Umrežavanje članova Udruge s potencijanim suradnicima;

Poticanje razvoja blagostanja u različitim oblicima u Republici Hrvatskoj,

Poticanje razvoja inovativnosti, kreativnosti i poduzetništva,

Pružanje pomoći kod razvoja poslovnih vještina,

Rad na poboljšanju psiho-fizičkog stanja poslovne zajednice i članova udruge,

Poticanje društvenog poduzetništva,

Rad na očuvanju okoliša i poticanju ekoloških, održivih rješenja u energetici, prometu i gospodarstvu. Djelatnosti udruge EUFIN


1. Prikupljanje i distribucija informacija o predpristupnim i drugim fondovima Europske Unije;

2. Savjetovanje članova Udruge za pripremu projektnih prijedloga i poslovnih planova u skladu s razvojnom politikom EU i Republike Hrvatske;

3. Organizacija stručnih skupova, simpozija, seminara, radionica i sl. 

4. Pronalaženja kreativnih načina i ostvarenje preduvjeta za razvoj blagostanja u Republici Hrvatskoj;

5. Informiranje javnosti o djelatnostima UDRUGE kroz različite promidžbene i ostale aktivnosti u skladu sa Zakonom; 

6.Suradnja s vladinim agencijama, predstvanicima Europske Komisije u Hrvatskoj, županijama, gradovima, s predškolskim, školskim i visokoškolskim sektorom, obrazovnim institucijama i učilištima, znanstvenim institucijama, s inovatorima i znanstvenicima, privrednim sektorom (npr. poduzetničkim inkubatorima) i drugim relevantnim pojedincima i institucijama u provođenju ciljeva UDRUGE;

7. Izdavanje glasila UDRUGE, te izgradnja i razvoj vlastitog informacijskog sustava i vlastite nakladničke djelatnosti;

8.Briga o projektima u tijeku, poticanje i praćenje stupnja ostvarenja, evaluacija projekata; 

9. Organiziranje nacionalnih i međunarodnih stručnih skupova na temu EU i ostalih fondova;

10. Povezivanje i suradnja s udrugama, pravnim osobama i istaknutim pojedincima u zemlji, EU i svijetu u cilju uspješnog ostvarenja ciljeva UDRUGE.